Over ons

Op 15 december 1899 werd in het Stationskoffijhuis aan de Herenstraat, de uitspanning van C. Paardekooper, de Voorhoutse IJsclub opgericht "tot het welzijn van de minvermogenden".

Dat de oprichting een sociaal karakter had blijkt wel uit de volgende tekst:

"Zulke vereeniging beoogt in de eerste plaats het verschaffen van werk aan hoofden van gezinnen en kostwinners, die door de heerschende vorst geene verdiensten hebben en een bangen tijd tegemoet gaan".

Het loon van de baanvegers bedroeg in 1900 een dubbeltje per uur!


De Voorhoutse IJsclub is opgericht in 1899 en is daarmee de oudste sportvereniging van Voorhout.

Het doel van de vereniging is het stimuleren van de schaatssport tijdens een natuurijsperiode op een veilige landijsbaan.

De club bestaat uit een aantal enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers.

Naast haar winteractiviteiten is de Voorhoutse IJsclub medeorganisator van het Luchtkussenfestival en heeft een ondersteunende rol tijdens de najaarsfeesten. Tevens wordt medewerking verleent aan Koningsdag en tal van andere activiteiten in ons dorp.


Bestuur:

Erik van der Veld: Voorzitter, PR

Martine Anemaet: Secretariaat

Danielle van der Geest: Penningmeester

William van Kampen: Technisch Beheer

Claus van der Zalm: Schaatsactiviteiten, Webmaster, Vice-voorzitter


Beheerder Clubgebouw: Henk de Wit.

Bij openstelling van de ijsbaan zijn in het clubhuis gebruikte schaatsen verkrijgbaar voor een zeer bescheiden prijs!

Neem hiervoor contact op met Henk:

Tel: 06 22809583