U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

******IJsbaan gesloten******

 

****Vanaf 11 maart tot voorjaar 2021 is een tentoonstelling over 120 jaar Voorhoutse IJsclub voor het publiek opengesteld in het kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout aan de Bonekruidstraat 13.

Iedere 2e woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur en elke laatste zaterdag van de maand van 10.30-12.30 uur is er een inloop

Raadpleeg de website van de HKV m.b.t. de actuele coronamaatregelen****

 

 

***Warmondse IJsclub realiseert skeelerbaan***

 

Op de landijsbaan in de Veerpolder heeft de Warmondse IJsclub na jaren van voorbereiding een skeelerbaan aangelegd. Deze bestaat uit een 200 /300 meter baan en een oefenplein voor de jongste jeugd. De Warmondse IJsclub heeft zich opgegeven om mee te draaien in de diverse wedstrijdcircuits in de regio. Naast de trainingsuren voor de leden van de vereniging zullen er openingsuren zijn voor abonnementhouders met of zonder training. Daarnaast is de baan een aantal middagen ook vrij toegankelijk voor iedereen die maar een rondje wil skeeleren. Voor meer informatie kunt de website van onze vereniging raadplegen.  www.wijc.nl  Een ware aanwinst voor de promotie van de mooie skeelersport.

 

 

 

 

** Op 15 december 1899 werd in het Stationskoffijhuis  aan de Herenstraat, de uitspanning van C. Paardekooper, de Voorhoutse IJsclub opgericht "tot het welzijn van de minvermogenden".

Dat de oprichting een sociaal karakter had blijkt wel uit de volgende tekst:

"Zulke vereeniging beoogt in de eerste plaats het verschaffen van werk aan hoofden van gezinnen en kostwinners, die door de heerschende vorst geene verdiensten hebben en een bangen tijd tegemoet gaan".

Het loon van de baanvegers bedroeg in 1900 een dubbeltje per uur!**

 

***Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

De Voorhoutse IJsclub streeft naar zorgvuldig beheer van de persoonsgegevens van haar leden.

De persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en iban nummer)  zullen uitsluitend gebruikt worden voor de ledenadministratie en nimmer aan derden worden verstrekt.

Met het lidmaatschap wordt automatisch toestemming verleend aan de Voorhoutse IJsclub om de persoonsgegevens op deze wijze te beheren*** 

 

 

**Bij openstelling van de ijsbaan zijn in het clubhuis gebruikte schaatsen verkrijgbaar voor een zeer bescheiden prijs!***

 

 

 

 

 

 Schaatslessen op IJsbaan Leiden en Haarlem

 

Tijdens openstelling van de Leidse Schaatshal organiseert de WIJC op maandag- en vrijdagavond schaatslessen voor recreanten.

Voor meer informatie: zie www.wijc.nl.

Leden van de Voorhoutse IJsclub krijgen korting!

 

Op vrijdagavond organiseert STS-KGM op de ijsbaan in Haarlem schaatslessen voor recreanten.

Voor meer informatie zie: www.ijsclubsassenheim.nl.