Nieuws en evenementen

De ijsbaan is gesloten

 

Op dinsdag 14 december 2021 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in Café Restaurant Boerhaave.

Bij openstelling van de ijsbaan zijn in het clubhuis gebruikte schaatsen verkrijgbaar voor een zeer bescheiden prijs!


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

De Voorhoutse IJsclub streeft naar zorgvuldig beheer van de persoonsgegevens van haar leden.

De persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en IBAN nummer) zullen uitsluitend gebruikt worden voor de ledenadministratie en nimmer aan derden worden verstrekt.

Met het lidmaatschap wordt automatisch toestemming verleend aan de Voorhoutse IJsclub om de persoonsgegevens op deze wijze te beheren