Nieuws en evenementen

De ijsbaan is gesloten

 
Op woensdag 7 december 2022 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in Café Restaurant Boerhaave.
Op de agenda staan o.a. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de voortgang van het Project Sportpark Elsgeest.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

De Voorhoutse IJsclub streeft naar zorgvuldig beheer van de persoonsgegevens van haar leden.
De persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en IBAN nummer) zullen uitsluitend gebruikt worden voor de ledenadministratie en nimmer aan derden worden verstrekt.
Met het lidmaatschap wordt automatisch toestemming verleend aan de Voorhoutse IJsclub om de persoonsgegevens op deze wijze te beheren.