Nieuws en evenementen

 

De Voorhoutse IJsclub is altijd op zoek naar vrijwilligers!

Momenteel is behoefte aan een vrijwilliger met technische vaardigheden voor o.a. onze pompinstallatie en een vrijwilliger met digitale vaardigheden ter ondersteuning van onze secretaris. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar info@voorhoutseijsclub.nl.


Bij onze zustervereniging, de Warmondse ijs- en skeelerclub, bestaat de mogelijkheid voor zowel jong als oud om schaatsles te volgen in IJshal De Vliet in Leiden.
Raadpleeg voor meer informatie de website van de Warmondse ijs- en skeelerclub.Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

De Voorhoutse IJsclub streeft naar zorgvuldig beheer van de persoonsgegevens van haar leden.
De persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en IBAN nummer) zullen uitsluitend gebruikt worden voor de ledenadministratie en nimmer aan derden worden verstrekt.
Met het lidmaatschap wordt automatisch toestemming verleend aan de Voorhoutse IJsclub om de persoonsgegevens op deze wijze te beheren.